วันศุกร์ ที่ 7 เดือนสิงหาคม คศ.2020

ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ ผู้นำนักประชาธิปไตยกับการสื่อสารทางการเมือง ในโครงการอบรมวิทยากรเพื่อการเผยแพร่ประชาธิปไตย สำหรับนวัตกรเพื่อการสอนประชาธิปไตย

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน