วันพฤหัสบดี ที่ 6 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

คณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา จัดกิจกรรม “การพูดคุยระหว่างสมาชิกวุฒิสภา” (Morning Talk) ครั้งที่ 4

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 202 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา จัดกิจกรรม “การพูดคุยระหว่างสมาชิกวุฒิสภา” (Morning Talk) ครั้งที่ 4

โดยมีนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เป็นประธานในการพูดคุยในครั้งนี้ พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภากว่า 50 คน เข้าร่วม

สำหรับในวันนี้มีการพูดคุยเรื่อง “สูงวัยอย่างสง่างาม (Super Ager)” โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นผู้นำในการพูดคุย ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ต่าง ๆ ระหว่างกันในบรรยากาศที่ไม่เป็นทางการก่อนเข้าร่วมการประชุมวุฒิสภา

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน