วันพฤหัสบดี ที่ 6 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.30 นาฬิกา ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

นายอนุศักดิ์ คงมาลัย สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภาและภาคีเครือข่ายของวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีปิดโครงการและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ตามโครงการอบรมวิทยากรเพื่อการเผยแพร่ประชาธิปไตย สำหรับนวัตกรเพื่อการสอนประชาธิปไตย ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2563

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน