วันศุกร์ ที่ 7 เดือนสิงหาคม คศ.2020

นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ ให้การรับรอง H.E. Mrs. Samantha K. Jayasuriya เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจำประเทศไทย

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องรับรอง หมายเลข 2502 ชั้น 25 อาคารสุขประพฤติ คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ

วุฒิสภา นำโดย นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ ให้การรับรอง H.E. Mrs. Samantha K. Jayasuriya เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจำประเทศไทย ในโอกาสขอเข้าเยี่ยมคารวะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน