วันพฤหัสบดี ที่ 6 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ จุดแถลงข่าว ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) ชาวตลาดบ่อบัว จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.00 นาฬิกา ณ จุดแถลงข่าว ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) ชาวตลาดบ่อบัว จังหวัดฉะเชิงเทรา

นำโดย นายสรรชัย อธิเกียรติ์ เข้าพบพร้อมมอบช่อดอกไม้เพื่อขอบคุณ พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา ที่คณะกรรมาธิการฯ ให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากกรณีการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่กับเอกชนในการเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่ตลาดบ่อบัว ทำให้พ่อค้าแม่ค้าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการถูกเรียกเก็บผลประโยชน์ค่าแผงขายของในพื้นที่
พลเอก ยอดยุทธ

กล่าวว่า หลังจากที่คณะกรรมาธิการฯ ได้รับเรื่องร้องเรียน จึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงและให้ข้อมูล เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว โดยมีข้อสังเกตว่า ผู้เช่าปฏิบัติผิดสัญญา เนื่องจากไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างตลาดให้แล้วเสร็จตามที่กำหนด เบื้องต้นในขณะนี้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยกำลังดำเนินการยกเลิกสัญญากับทางผู้เช่า และหลังจากนี้ทางคณะกรรมาธิการฯ จะลงพื้นที่เพื่อติดตามเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง พร้อมยืนยันคณะกรรมาธิการการคมนาคมจะดูแลแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน