วันจันทร์ ที่ 10 เดือนสิงหาคม คศ.2020

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานโครงการพัฒนาความสัมพันธ์ “สภากาแฟ”

วันนี้ (22 กรกฎาคม 2563) เวลา 07.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานโครงการพัฒนาความสัมพันธ์ “สภากาแฟ”

จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 6/2563 ณ อาคารหอประชุมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และภาคเอกชนเข้าร่วม

โดยในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรม “สภากาแฟ” ครั้งที่ 6/2563 ของจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีเวทีพบปะพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ และรับประทานอาหารร่วมกัน เพื่อสร้างมิตรภาพ กระชับสัมพันธ์

พร้อมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ที่มีข้อราชการสำคัญได้แจ้งหรือนำเสนอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบ โดยในครั้งนี้เจ้าภาพในการจัดกิจกรรม คือหน่วยงานสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยกิจกรรมนี้กำหนดจัดเป็นประจำทุกเดือนต่อเนื่อง เดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งการจัด โครงการพัฒนาความสัมพันธ์ “สภากาแฟ” ครั้งที่ 7/2563 ครั้งต่อไปนั้น หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลังจะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมดังกล่าวในครั้งต่อไป

////////
ขอขอบพระคุณเครดิต:ภาพข่าว:เลขาผู้ว่าฯ/ศรีไพรทูลธรรมอัพเดตสถานการณ์ข่าวในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด/สื่อประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด/รายงาน