วันจันทร์ ที่ 10 เดือนสิงหาคม คศ.2020

ป.ป.ช.จัดกิจกรรม โครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี

ป.ป.ช.จัดกิจกรรม โครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี

: วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น ณ ห้องประชุมโรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ อุดรธานี สำนักงาน ป.ป.ช.จัดโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี “กิจกรรมที่ 1” การประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยมีเครือข่ายภาคประชาสังคม ภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม

โดยโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายเครือข่ายในการป้องกัน และป้องปราม พร้อมร่วมแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี