วันจันทร์ ที่ 10 เดือนสิงหาคม คศ.2020

ปราจีนบุรี “จิตอาสา ปลูกต้นไม้ ปลูกป่า”

ปราจีนบุรี “จิตอาสา ปลูกต้นไม้ ปลูกป่า”

ที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยไคร้ ม.14 ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี นายวัลลภ ประวัติวงศ์ นายอำเภอกบินทร์บุรี เป็นประธานพิธี “จิตอาสา ปลูกต้นไม้ ปลูกป่า”

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกร พระวชิเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 ประธานในพิธีเดินขึ้นเวที และยืนต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ประธานในพิธีเปิดกรวย ถวายความเคารพประธานในพิธีนำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา และกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกป่า จากนั้นนำกล่าวคำปฏิญาณ”เราทำความดี เพื่อชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์”

โดยมีหน่วยป่าไม้ปราจีนบุรีนำกล้าไม้ 1,000 ต้น ได้แก่ไม้พะยุง และยางนา มาปลูกในป่าสงวนเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้เต็มพื้นที่100% ในกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ปลูกป่าในครั้งนี้ ได้มีภาคเอกชน (SCG) ร่วมกิจกรรมกับจิตอาสา ทหาร ร.2 พัน 3 รอ.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน 50 คนนส.นิภาพรรณ พันนราจิตอาสา กล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ได้มาร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ปลูก ในครั้งนี้วันนี้ตนกับเพื่อนๆหลายมาร่วมปลูกป่าทุกคนทำด้วยใจ…