วันจันทร์ ที่ 10 เดือนสิงหาคม คศ.2020

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

****สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด****วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น.นายบุรี ทิพนัส สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนงานชมรม อสม. พร้อมแจ้งแนวทางการดำเนินงาน อสม.หมอประจำบ้าน

และชี้แจงมาตรการป้องกันโรคไข้เลือดออก ซึ่งกำลังระบาดในเขตรับผิดชอบเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)ระดับตำบล ณ ห้องประชุม ชั้น2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมทั้งติดตามออกสุ่มค่า BI,HI ในชุมชน เราจะเคลื่อนไปพร้อมกัน

***101 Smart city *** วีระศักดิ์ จรฯภาพ/ข่าว/ศรีฯอัพเดตสถานการณ์ข่าวภายในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด/รายงาน