วันจันทร์ ที่ 10 เดือนสิงหาคม คศ.2020

ตราด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรม PEA จิตอาสาทำดีเฉลิมพระเกียรติ

ตราด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรม PEA จิตอาสาทำดีเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรม PEA จิตอาสาทำดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำโดยนายปฏิคม วงษ์สุวรรณ กรรมการบริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายวิเชียร ปัญญาวานิชกุล ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง)จังหวัดชลบุรี นายธีระ สุขเจริญ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำบุคลากรสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ วัดห้วงพัฒนา อ.เขาสมิง จ.ตราด

โดยในช่วงเช้า คณะผู้บริหารเข้าสักการะ พระวิมลเมธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดตราด (ธ) เจ้าอาวาสวัดห้วงพัฒนา และได้ร่วมส่งมอบ ถวายระบบจำหน่ายไฟฟ้า พร้อมหลอด LED ภายในอุโบสถ และร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล หลังจากเสร็จพิธีในช่วงเช้าแล้ว นายวิเชียร ปัญญาวานิชกุล ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง)จังหวัดชลบุรี นำคณะผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกิจกรรม PEA จิตอาสาทำดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยร่วมกันดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ทำความสะอาด และปลูกต้นไม้บริเวณภายในวัดห้วงพัฒนา ตัดตกแต่งต้นไม้ ปรับภูมิทัศน์ ภายในวัด….

สุนิสา สังข์ทอง จ.ตราด 098-2478946