วันอังคาร ที่ 11 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กองกำลังผาเมือง ร่วมกับประชาชน ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำ บริเวณลำห้วยหินดำ บ.หาดชมพู ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จว.เชียงใหม่

กองกำลังผาเมือง ร่วมกับประชาชน ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำ บริเวณลำห้วยหินดำ บ.หาดชมพู ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จว.เชียงใหม่

 

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 กองกำลังผาเมือง โดย กองบังคับการควบคุมทหารพราน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำ ขนาดความกว้าง 1 เมตร สูง 2 เมตร ยาว 6 เมตร บริเวณลำห้วยหินดำ บ.หาดชมพู ม.5 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค – บริโภคในช่วงฤดูแล้ง มีผู้ได้รับผลประโยชน์ จำนวน 70 ครัวเรือน และพื้นที่ทางการเกษตรประมาณ 20 ไร่