วันพฤหัสบดี ที่ 6 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ศรีสะเกษ​ นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามความสำเร็จการแก้ปัญหาระดับพื้นที่

ศรีสะเกษ​ นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามความสำเร็จการแก้ปัญหาระดับพื้นที่

 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามความสำเร็จการแก้ปัญหาระดับพื้นที่โดยใช้งบเหลือจ่ายของรัฐบาลแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้และน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอห้วยทับทัน

 

วันนี้​ (20​ ก.ค. 63) นายสุพิชัย หล่าสกุล  ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ ได้เจ้าหน้าที่พร้อมคณะสื่อมวลชนจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ติดตามความสำเร็จในการจัดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนระดับพื้นที่โดยใช้งบประมาณเหลือจ่ายของรัฐบาลแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ที่มีปัญหาซ้ำซากและน้ำท่วมขังหน้าโรงพยาบาลห้วยทับทัน  อำเภอห้วยทับทัน

 

ซึ่งบ้านโนนดู่ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองใหญ่  อำเภอห้วยทับทัน ได้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้มากว่า 10 ปี  ที่ผ่านมาแม้ทางเทศบาลตำบลหนองใหญ่จะได้วางระบบน้ำประปาหมู่บ้าน แต่น้ำดิบมีปริมาณไม่เพียงพอต่อการสูบแจกจ่ายให้ประชาชน โดยเฉพาะช่วงหน้าแล้งจะขาดแคลนน้ำอย่างหนัก รัฐบาลจึงได้จัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายจำนวน  497,500.- บาท ให้เทศบาลตำบลหนองใหญ่ดำเนินการขุดเจาะน้ำบาลแห่งใหม่ตั้งแต่ปี 2562 เพื่อใช้ทำน้ำประปาแจกจ่ายให้เพียงพอแก่ประชาชน จนสามารถแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ได้เป็นอย่างดี  แม้ในพื้นที่จะประสบปัญหาภัยแล้งและไม่มีฝนตกก็ตาม แต่ก็ยังมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ

 

 

จากนั้น ได้นำคณะสื่อมวลชนจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ติดตามความสำเร็จในการจัดการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังหน้าโรงพยาบาลห้วยทับทัน  อำเภอห้วยทับทัน รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายจำนวน  2,963,000.- บาท ให้เทศบาลตำบลห้วยทับทันดำเนินการยกระดับถนนวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนเทศบาล 3 ตั้งแต่ปี 2562 เพื่อช่วยระบายน้ำที่น้ำท่วมขังด้านหน้าโรงพยาบาลห้วยทับทัน สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา ตลอดจนเป็นอุปสรรคต่อการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน  ซึ่งหลังจากก่อสร้างเสร็จสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมได้เป็นอย่างดี พร้อมเพิ่มพื้นที่จอดรถแก่ผู้มีใช้บริการในโรงพยาบาลห้วยทับทันมากขึ้นด้วย