วันอังคาร ที่ 11 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กองกำลังผาเมือง จัดกิจกรรม Army Delivery ออกให้บริการมอบสิ่งของอุปโภค – บริโภคถึงที่บ้าน ให้กับผู้ป่วยนอนติดเตียงและผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน

กองกำลังผาเมือง จัดกิจกรรม Army Delivery ออกให้บริการมอบสิ่งของอุปโภค – บริโภคถึงที่บ้าน ให้กับผู้ป่วยนอนติดเตียงและผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 กองบังคับการควบคุมที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 กองกำลังผาเมือง ร่วมกับอาสาสมัครกิจการพลเรือน (อส.กร.) จัดกิจกรรม Army Delivery ออกให้บริการมอบสิ่งของอุปโภค – บริโภคถึงที่บ้าน (เสื้อกันหนาว, ข้าวสาร, ปลากระป๋อง, ไข่ไก่, น้ำปลา, น้ำมันพืช) ให้กับผู้ป่วยนอนติดเตียงและผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ บ้านป่าไม้แดง หมู่ 9 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จว.เชียงใหม่