วันเสาร์ ที่ 15 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ชุดปฎิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 36 ลงพื้นที่พบปะประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจการป้องกันเชื้อไวรัส โควิด – 19 แจกหน้ากากอนามัยผ้า

ชุดปฎิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 36 ลงพื้นที่พบปะประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจการป้องกันเชื้อไวรัส โควิด – 19 แจกหน้ากากอนามัยผ้า สาธิตวิธีการชงการแฟเพื่อให้ประชาชนได้มีอาชีพเสริม

 

ชุดปฎิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 36 เดินทางไปพบปะกับประชาชนพูดคุยปรับผูกมิตร เชิญชวนให้ประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อโทนสีเหลือง เนื่องด้วยโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 พร้อมประชาสัมพันธ์พระวิสัยทัศน์และพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงรับเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช, ปลูกผังอุดมการณ์ความรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจปฏิบัติตนเพื่อการป้องกันจากโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ไม่ตื่นตระหนกแต่ตระหนักรักษาตนเองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ,ประชาสัมพันธ์และรณรงค์เชิญชวนทหารกองเกินสมัครเข้าเป็นทหารกองประจำการประจำปี 2563 พร้อมทั้งสิทธิประโยชน์ทหารกองประจำการ” เมื่อสมัคร เข้าเป็น ทหารกองประจำการ/รณรงค์“อยู่บ้านดี มีสุข พอเพียง”

โดยชุดปฎิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 36 ได้สาธิตวิธีการชงกาแฟสด เพื่อต่อยอดอาชีพให้กับคนในชุมชน มีชื่อโครงการว่า “กาแฟสด งบประหยัด” ตามแนวทางพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิต” เพื่อเป็นการต่อยอดลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและประชาสัมพันธ์โครงการ “เราเที่ยวด้วยกันการ” โดยรัฐบาล ณ วัดโนนสุวรรณ์ หมู่ 3 ตำบลป่าเลา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

15:03 Nara@Isara Christian รูป