วันอังคาร ที่ 11 เดือนสิงหาคม คศ.2020

ชุดปฎิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 36 ลงพื้น โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม อำเภอหล่มสัก พบปะสรา้งสัมพันธ์การรับรู้การป้องกันไวรัส โควิด – 19 พร้อมชวนน้องๆ นักเรียนสวมใส่เสื้อโทรสีเหลือง เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ชุดปฎิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 36 ลงพื้น โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม อำเภอหล่มสัก พบปะสรา้งสัมพันธ์การรับรู้การป้องกันไวรัส โควิด – 19 พร้อมชวนน้องๆ นักเรียนสวมใส่เสื้อโทรสีเหลือง เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ชุดปฎิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 36 ลงพื้น โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม หมู่10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ สร้างสัมพันธ์ทำกิจกรรมร่วมกับน้องๆนักเรียนละลายพฤติกรรม พูดคุยปรับผูกมิตร เชิญชวนให้น้องๆนักเรียนแต่งกายด้วยเสื้อโทนสีเหลือง เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 พร้อมประชาสัมพันธ์พระวิสัยทัศน์และพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงรับเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช, ปลูกผังอุดมการณ์ความรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจปฏิบัติตนเพื่อการป้องกันจากโรคติดต่อจากเชื้อไวรัส โควิด-19 ไม่ตื่นตระหนกแต่ตระหนักรักษาตนเองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) /ประชาสัมพันธ์และรณรงค์เชิญชวนทหารกองเกินสมัครเข้าเป็นทหารกองประจำการประจำปี 2563 พร้อมทั้ง “สิทธิประโยชน์ทหารกองประจำการ” เมื่อสมัคร เข้าเป็น ทหารกองประจำกา, รณรงค์“อยู่บ้านดี มีสุข พอเพียง”  โดย ชุดปฎิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 36 ได้ประชาสัมพันธ์โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” โดยรัฐบาล ได้สนับสนุนที่พักและค่าเครื่องบินโดยมีสิทธิมากมายรายละเอียดตามเว็บไซต์ ซึ่งน้องๆนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างดี

 

 

15:04 Nara@Isara Christian รูป