วันอังคาร ที่ 11 เดือนสิงหาคม คศ.2020

กองกำลังผาเมือง จัดชุดกองทัพบกช่วยเหลือประชาชน ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ในพื้นที่ อ.แม่สาย จว.เชียงราย

กองกำลังผาเมือง จัดชุดกองทัพบกช่วยเหลือประชาชน ร่วมกับส่วนราชการ ดำเนินการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ในพื้นที่ อ.แม่สาย จว.เชียงราย อย่างต่อเนื่อง


เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 กองร้อยทหารม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพล ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ, ผู้นำหมู่บ้าน, ผู้นำชุมชน บ.เหมืองแดงใต้, และประชาชนจิตอาสา ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้กับ นายอินสอน กันแก้ว อายุ 68 ปี ซึ่งเป็นผู้ยากไร้/ผู้พิการ ณ บ้านเลขที่ 26 บ.เหมืองแดงใต้ หมู่ 1 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จว.ช.ร. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 68 พรรษา ในวันที่ 28 ก.ค.63 ปัจจุบันดำเนินการซ่อมแซมไปแล้ว ประมาณ 60% และเตรียมส่งมอบบ้านในวันที่ 28 ก.ค. 63


#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส#

15:33 ส.อ.สิงหา จนท.ปชส. รูป