กองกำลังผาเมือง ร่วมกับประชาชน ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำ (ฝายที่ 2) บริเวณลำห้วยหินดำ บ.หาดชมพู ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จว.เชียงใหม่

กองกำลังผาเมือง ร่วมกับประชาชน ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำ (ฝายที่ 2) บริเวณลำห้วยหินดำ บ.หาดชมพู ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จว.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 กองกำลังผาเมือง โดย กองบังคับการควบคุมทหารพราน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำ (ฝายที่ 2) ขนาดความกว้าง 1 เมตร สูง 2 เมตร ยาว 4 เมตร บริเวณลำห้วยหินดำ บ.หาดชมพู ม.5 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค – บริโภคในช่วงฤดูแล้ง มีผู้ได้รับผลประโยชน์ จำนวน 70 ครัวเรือน และพื้นที่ทางการเกษตรประมาณ 20 ไร่

19:19 ส.อ.สิงหา จนท.ปชส. รูป