รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 310 นำจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมปั้นเมล็ดพันธุ์พืช เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พันเอก เกรียงไกร อนันตศานต์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310/ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 310 นำจิตอาสาพระราชทาน ร่วมพิธีปั้นเมล็ดพันธุ์พืชในโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศสร้างความชื้นสัมพัทธ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมี นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฎิบัติการ เป็นประธาน, นายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เพื่อเป็นการสืบสานศาสตร์ตำราฝนหลวงพระราชทานและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในการสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เพิ่มโอกาสการเกิดฝน เพื่อการปฏิบัติการฝนหลวงประสบผลสัมฤทธิ์เพิ่มมากขึ้น รวมถึงเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่าในการดำรงชีวิตและการใช้ประโยชน์สำหรับชุมชน

สำหรับในพื้นที่ภาคเหนือ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการโดยหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จังหวัดตาก โปรยเมล็ดพันธุ์พืช จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ มะค่าโมง จำนวน 20 กิโลกรัม และประดู่ จำนวน 2 กิโลกรัม ณ อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย จังหวัดตาก ทั้งนี้ในการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศ จะดำเนินภายหลังเสร็จสิ้นการปฎิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร และพื้นที่ลุ่มรับน้ำที่ประสบปัญหาภัยแล้งในแต่ละวัน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน เกษตรกร ตลอดจนพื้นที่ผืนป่าให้มากที่สุด

20:03 Nara@Isara Christian รูป