วันอังคาร ที่ 11 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำ จิตอาสา 904 ประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรม ปลูกกล้วยไม้ไทย ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ริมถนนสายเชียงใหม่ – พร้าว ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นายปัญญวัจน์ ชลวิชิต หัวหน้างานหอพัก กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ /จิตอาสา 904 นำจิตอาสา หลักสูตร จิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 4/62, จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมปลูกกล้วยไม้ไทย จำนวน 1,010 ต้น ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และร่วมกันปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ทำความสะอาดริมถนนสายเชียงใหม่ – พร้าว และทางเท้าในบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธาน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา ร่วมกันปฏิบัติงานสำเร็จตามตามแผนที่กำหนดไว้ เกิดความรัก สามัคคี และได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ พร้อมช่วยให้ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีต้นกล้วยไม้เพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงามและเป็นธรรมชาติ และถนนสายเชียงใหม่ – พร้าว และทางเท้าในบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้มีความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม มีจิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา และนักศึกษา รวม 154 คน

สำหรับการปฏิบัติในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ บุคลากรของหน่วยงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้สึกยินดี ภาคภูมิใจ และปลื้มปิติที่ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพราะเป็นการพัฒนาชุมชนให้มีความน่าอยู่มากขึ้น และต้องการให้มีกิจกรรมการพัฒนาเช่นนี้ต่อยอดแผ่ขยายไปยังชุมชนอื่นๆ

20:04 Nara@Isara Christian รูป