วันศุกร์ ที่ 7 เดือนสิงหาคม คศ.2020

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก

นำโดย พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง (หัวหน้าคณะ) พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบปะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดจันทบุรี และประชาชนอำเภอแก่งหางแมว เพื่อรับฟังข้อมูลและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1) ประเด็นการพัฒนาพื้นที่อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
2) ประเด็นที่ต้องการให้สมาชิกวุฒิสภาช่วยดำเนินการ อาทิ

ประเด็นขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนซ่อง เกี่ยวกับอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด และช้างป่าในอำเภอแก่งหางแมว และประเด็นความต้องการของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เกี่ยวกับการจัดทำเครื่องออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยติดเตียง (ผู้สูงอายุ) และโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงผึ้งบ้านคลองยายไท
ทั้งนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภาจะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับจากการลงพื้นที่ไปสู่การดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน