ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 36 ร่วมกับ อบต.สะเดียง จัดกิจกรรมพบปะพูดคุยประชาสัมพันธ์มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด – 19 ให้แก่ประชาชนชาวเพชรบูรณ์

ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 36 ร่วมกับ อบต.สะเดียง จัดกิจกรรมพบปะพูดคุยประชาสัมพันธ์มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด – 19 ให้แก่ประชาชนชาวเพชรบูรณ์

ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 36 ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง ลงพื้นที่ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านทะเลทอง หมู่ 12 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรม สร้างสัมพันธ์ภาพ พบปะพูดคุย ปลูกผังอุดมการณ์ความรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ ให้ประชาชนในพื้นที่และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจปฏิบัติตนเพื่อการป้องกันจากโรคติดเชื้อไวรัส โควิด – 19 ไม่ตื่นตระหนกแต่ตระหนักรักษาตนเองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) , ประชาสัมพันธ์พระวิสัยทัศน์และพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงรับเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิ รพ.สมเด็จพระยุพราช, ประชาสัมพันธ์และรณรงค์เชิญชวนทหารกองเกินสมัครเข้าเป็นทหารกองประจำการประจำปี 2563 พร้อมทั้ง “สิทธิประโยชน์ทหารกองประจำการ” เมื่อสมัคร เข้าเป็น ทหารกองประจำการ/รณคงค์”อยู่บ้านดี มีสุข พอเพียง” โดย ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 36 แจกเมล็ดพันธุ์ผักให้ประชาชน

20:05 Nara@Isara Christian รูป