ทหารจิตอาสาพระราชทาน กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 4 ร่วม จิตอาสาอำเภอบ้านไร่ เร่งทำความสะอาด ฉีดล้าง ดินโคลน น้ำท่วมขังบ้านเรือน ถนน ในเขตเทศบาลตำบลบ้านไร่ หลังน้ำป่าไหลากเข้าท่วม

ทหารจิตอาสาพระราชทาน กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 4 ร่วม จิตอาสาอำเภอบ้านไร่ เร่งทำความสะอาด ฉีดล้าง ดินโคลน น้ำท่วมขังบ้านเรือน ถนน ในเขตเทศบาลตำบลบ้านไร่ หลังน้ำป่าไหลากเข้าท่วม

ทหารจิตอาสาพระราชทาน กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 4 จำนวน 24 นาย พร้อมด้วยด้วยรถบรรทุกน้ำ ร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านไร่ , อำเภอบ้านไร่ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดถนนและบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมขังในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชน ในการใช้รถใช้ถนน ตลอดจนในการทำความสะอาดฉีดล้างดินโคลน, เก็บขยะ, กิ่งไม้ที่หลากมากับน้ำเข้าบ้านเรือนประชาชนให้ฟื้นฟูกลับมาสะอาดสดใสและเรียบร้อย สามารถใช้ชีวิตความเป็นอยู่และมีความสุขดังเดิม โดยมี นายอำเภอบ้านไร่ เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบน้ำดื่มให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วย

 

11:21 Nara@Isara Christian รูป