มทบ.37 ร่วมกับ ทพ.31จัดกำลังพลชุดช่าง และราษฎร บ้านไทยเจริญ ม.8 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จว.ช.ร. ร่วมช่วยกันสร้างบ้านตาม “โครงการสร้างบ้านให้น้องพลทหาร มทบ.37

มทบ.37 ร่วมกับ ทพ.31จัดกำลังพลชุดช่าง และราษฎร บ้านไทยเจริญ ม.8 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จว.ช.ร. ร่วมช่วยกันสร้างบ้านตาม “โครงการสร้างบ้านให้น้องพลทหาร มทบ.37

มทบ.37 ร่วมกับ ทพ.31จัดกำลังพลชุดช่าง และราษฎร ร่วมกันสร้างบ้านตาม “โครงการสร้างบ้านให้น้องพลทหาร มทบ.37 ซึ่งเป็นบ้านผู้ยากไร้ ณ บ้านไทยเจริญ ม.8 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จว.ช.ร. ให้กับพลทหารทองมา แช่เล่า 133 ม.8 บ้านไทยเจริญ ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จว.ช.ร. ซึ่งมีฐานะยากจน และสภาพความเป็นอยู่ยากลำบาก เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ครอบครัวผู้ยากไร้ให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ 85

11:31 Nara@Isara Christian รูป