วันอังคาร ที่ 11 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ทหารจิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสาอำเภอแม่สะเรียง ส่วนราชการ พัฒนาภูมิทัศน์วัดห้วยหลวง กำจัดขยะ ป้องกันโรคไข้เลือดออก รักษาสิ่งแวดล้อมชุมชนบ้านห้วยหลวง

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ทหารจิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสาอำเภอแม่สะเรียง ส่วนราชการ พัฒนาภูมิทัศน์วัดห้วยหลวง กำจัดขยะ ป้องกันโรคไข้เลือดออก รักษาสิ่งแวดล้อมชุมชนบ้านห้วยหลวง

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จัดกำลังพลทหารจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ และ ราษฎรบ้านห้วยหลวง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ถวายพระราชกุศล ตามโครงการ 1 ค่าย 1 กิจกรรม เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ วัดห้วยหลวง ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยมี กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับภูมิทัศน์วัดห้วยหลวง และ กิจกรรมกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ป้องกันโรคไข้เลือดออกภายในชุมชนบ้านห้วยหลวง ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
.

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กองทัพภาคที่3 ได้กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อแสดงความจงรักภัคดี การเทิดทูนและการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยให้ทหารแต่ละหน่วยภายในพื้นที่ จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

 

12:47 Nara@Isara Christian รูป