กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพล จิตอาสาฯ ร่วมกับส่วนราชการ ในพื้นที่ อ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพล จิตอาสาฯ ร่วมกับส่วนราชการ ในพื้นที่ อ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าที่ 4 กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพลจิตอาสาฯ ร่วมกับโครงการหลวงห้วยลึก, หน.ส่วนราชการ และประชาชน จิตอาสาฯ อ.เชียงดาวฯ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

โดยการปลูกต้นสัก, ต้นพยุง, ต้นมะค่า, ต้นมะขามเปรี้ยว, ต้นยางนา และต้นจันทอง จำนวน 3,500 ต้น ในพื้นที่ ประมาณ 5 ไร่ ณ บริเวณรอบอ่างเสด็จ บ.ห้วยลึก ม.7 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่ โดยมี นายชัชวาลย์ พุทธโธ นอภ.เชียงดาว เป็นประธานฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 250 คน

 

14:22 จ.ทนงศักดิ์ จนท.ปชส. รูป