วันอังคาร ที่ 11 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายผู้ว่าฯ 76 จังหวัด แนะปรับการทำงานร่วมกับนายกรัฐมนตรี ตามนโยบายไทยสร้างชาติ

นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายผู้ว่าฯ 76 จังหวัด แนะปรับการทำงานร่วมกับนายกรัฐมนตรี ตามนโยบายไทยสร้างชาติ

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีทุกกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบาย สรุปสาระสำคัญตอนหนึ่งว่า

นายกรัฐมนตรีย้ำวาระของโลกหลังโควิดหรือโลกระหว่างมีโควิดว่า เป็นโลกยุค New Normal คือการมีชีวิตใหม่ในปัจจุบัน เพราะโรคระบาดเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและมีห้วงระยะเวลา ที่ผ่านมาก็มีหลายโรคเกิดขึ้นซึ่งทุกคนก็สามารถฟันฝ่าอุปสรรคกันมาได้ เช่น โรคเมอร์ส ซาร์ส เป็นต้น สิ่งแรกคือผู้ว่าฯ ทุกคนต้องปรับการทำงานร่วมกับนายกรัฐมนตรีตามนโยบายไทยสร้างชาติ รวมถึงภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน และประชาชนทุกฝ่าย เพราะชาติเป็นหน้าที่ของทุกคน จึงฝากขอให้ผู้ว่าฯ ไปทำความเข้าใจกับประชาชนถึงแนวทางอยู่ร่วมกันระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ โดยต้องหาวิธีการสร้างอนาคตร่วมกันให้ได้

 

15:04 Nara@Isara Christian รูป