วันอังคาร ที่ 11 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ศป.บส.ชน. พ่นหมอกควันกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันไข้เลือดออก ให้กับประชาชนในพื้นที่ บ.แม่ต๋ำน้ำตก อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

ศป.บส.ชน. พ่นหมอกควันกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันไข้เลือดออก ให้กับประชาชนในพื้นที่ บ.แม่ต๋ำน้ำตก อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

– เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 63 ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ จัดกำลังพลร่วมกับผู้นำชุมชน, อสม.บ้านแม่ต๋ำน้ำตก และจนท. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดควัน ลงพื้นที่สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกที่จะเกิดกับประชาชนในพื้นที่ บ.แม่ต๋ำน้ำตก ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โดยมีการป้องกันและกำจัดต้นเหตุของไข้เลือดออก นำทรายอะเบทใส่ในพื้นที่น้ำขัง , พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย รอบบริเวณหมู่บ้านทุกหลังคาเรือน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ เนื่องจากช่วงนี้เข้าสู่ห้วงฤดูฝน ยุงลายเริ่มวางไข่

 

 

 

 

 

15:12 Nara@Isara Christian รูป