ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ รับการเยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ รับการเยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ รับการเยี่ยมคำนับ พลเรือตรี ศุภชัย ธนสารสาคร ผู้บัญชาการหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ และคณะรวมจำนวน ๑๒ นาย

ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม และตรวจความพร้อมของกำลังพล เรือ และยุทโธปกรณ์ในการปฏิบัติราชการ ชุดปฏิบัติการพิเศษทัพเรือภาคที่ ๓ เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้อง โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ทัพเรือภาคที่ ๓ ร่วมคณะในการรับเยี่ยมคำนับ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต