วันศุกร์ ที่ 7 เดือนสิงหาคม คศ.2020

ณ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

นำโดย พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง พร้อมด้วยนายกรรณภว์ ธนภรรควิน และพลเรือเอก นพดล โชคระดา ร่วมกับมูลนิธิการต่อต้านการทุจริตภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนและเยาวชนช่อสะอาดรักษ์ประชาธิปไตย นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิการต่อต้านการทุจริต โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมให้การต้อนรับ โดยได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมหน่วยบริการทันตกรรม “ทำฟันฟรี”

ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยหน่วยทันตกรรมพระราชทานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บริการรักษาทางทันตกรรมแก่ประชาชน พร้อมทั้งมอบผลิตภัณฑ์เจลลี่โภชนา จำนวน 4,800 ถ้วย สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งช่องปาก ศีรษะ และลำคอ รวมถึงผู้ที่ประสบปัญหาการบดเคี้ยว การกลืน หรือโภชนาการบกพร่อง

โอกาสนี้ คณะแพทยศาสตร์ มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกจังหวัดเชียงใหม่ มาร่วมให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนและให้บริการฝังเข็มฟรี นอกจากนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดลำปางได้มาให้บริการตรวจวัดสายตาฟรีพร้อมมอบแว่นตาให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่หมู่บ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง และหมู่บ้านใกล้เคียงอีกด้วย ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ร่วมพบปะ เยี่ยมเยือน สร้างขวัญกำลังใจ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำไปดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน