วันพฤหัสบดี ที่ 6 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

คณะอนุกรรมการศึกษาเสนอแนะแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน วุฒิสภา ตรวจเยี่ยม จังหวัดขอนแก่น

คณะอนุกรรมการศึกษาเสนอแนะแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน วุฒิสภา ตรวจเยี่ยม จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายแพทย์ทวีวงษ์ จุลกมนตรี สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการศึกษาเสนอแนะแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน วุฒิสภา ตรวจเยี่ยมจังหวัดขอนแก่น โดยมี นายศรัทธา คชพลายุกต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ
โอกาสนี้ นายแพทย์อดุลย์ บำรุง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านไผ่ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานขับเคลื่อนกลไกการบริหารจัดการการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดขอนแก่น

จากนั้น ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทีมเจ้าหน้าที่กู้ชีพฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น พร้อมเยี่ยมชมรถ Ambulance Safety ณ บริเวณหน้า ER และดูงานศูนย์สื่อสารและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น ณ โรงพยาบาลขอนแก่น เยี่ยมชมห้อง Control Room ศูนย์ควบคุมการตรวจจับฝ่าสัญญาณไฟแดง ณ ป้อมจราจรสี่แยกสามเหลี่ยมถนนมิตรภาพ โดย สภ.เมืองขอนแก่น

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการศึกษาเสนอแนะแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ได้แบ่งเป็น 2 ทีม โดยทีมที่ 1 เดินทางไปอำเภอน้ำพอง เยี่ยมชมจุดเสี่ยง จุดอันตราย ที่ได้รับการแก้ไขในพื้นที่ตำบลหนองกุง และทีมที่ 2 เดินทางไปยังสถานีตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ขนส่งจังหวัดขอนแก่น และแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน