วันอังคาร ที่ 11 เดือนสิงหาคม คศ.2020

กองกำลังผาเมือง ดำเนินการจัดกิจกรรมเสาธง 5 นาที ให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่

กองกำลังผาเมือง ดำเนินการจัดกิจกรรมเสาธง 5 นาที ให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. กองบังคับการ ควบคุมที่ 1 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพลร่วมกับคณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง จัดกิจกรรม เสาธง 5 นาที โดยการให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่อง การปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

การฝึกระเบียบวินัยแถวในเบื้องต้น การป้องกันตนเองจากโรค ไข้เลือดออก และการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด – 19) ณ โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง หมู่ 3 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 480 คน (ครู จำนวน 20 คน และนักเรียน ชาย 215 คน, หญิง 245 คน)

 

15:59 จ.ทนงศักดิ์ จนท.ปชส. รูป