วันพฤหัสบดี ที่ 6 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กองทุน “ชลบุรีต้องรอด” มอบถุงยังชีพ ให้อำเภอสัตหีบเพื่อเเจกจ่ายให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 COVID-19)

อำเภอสัตหีบรับมอบถุงยังชีพกองทุนชลบุรีต้องรอดนำไปแจกจ่ายให้ประชาชน
กองทุน “ชลบุรีต้องรอด” มอบถุงยังชีพ ให้อำเภอสัตหีบเพื่อเเจกจ่ายให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 COVID-19)

วันนี้ 24 ก.ค.63 ที่ ศาลาประชาคม นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ พร้อมด้วยนายประสงค์ วังแก้วหิรัญ ผู้แทน ดร. สะถิระ เผือกประพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต8จังหวัดชลบุรี นายสมศักดิ์ ทับกลัด ผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี และนายทวีศักดิ์ นิ่มอนงค์ นายภิญโญ สายนภา นายกำชัย ตั้งธรรมสถิตย์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ส่วนราชการต่างๆ ได้ร่วมกันส่งมอบถุงยังชีพ”ชลบุรีต้องรอด” จำนวน 200 ชุด

ให้สาธารณสุขอำเภอในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและ ผอ.รพ.สต.ทั้ง 6 แห่งไปส่งให้ผู้ป่วยติดเตียง และผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่จำนวน 15 แห่งรับมอบถุงยังชีพเพื่อนำส่งช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ได้รับผลกระทบฯ
ทั้งนี้”กองทุนชลบุรีต้องรอด “ที่มีนายวิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรีเป็นประธานกองทุน และมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผวจ.ชลบุรี เป็นประธานที่ปรึกษา ตั้งขึ้นเพื่อทางช่องทางหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในจังหวัดชลบุรีที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก