วันพฤหัสบดี ที่ 6 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายปรีชา สมชัย นายอำเภอพิชัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณห้วยชำเลี้ย (ฝายหลวงประชารัฐ) บ้านหนองกวาง หมู่ที่ 2 ตำบลนายาง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ปลูกต้นไม้จำนวน 500 ต้น หญ้าแฝกจำนวน1,000 กล้า มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน