วันพฤหัสบดี ที่ 6 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสากำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสากำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. สถานีตำตรวจภูธรแม่ทะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนในพื้นที่ จิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จำนวน 250 คน ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ที่สาธารณะประโยชน์ , กิจกรรมจิตอาสารณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากยุง ในพื้นที่หมู่บ้าน, โรงเรียนในพื้นที่อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง