วันพฤหัสบดี ที่ 6 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานกองพลพัฒนาที่ 3 นำทหารจิตอาสา พร้อม ประชาชนจิตอาสาอำเภอวังทอง พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานกองพลพัฒนาที่ 3 นำทหารจิตอาสา พร้อม ประชาชนจิตอาสาอำเภอวังทอง พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 พลตรี จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3/ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานกองพลพัฒนาที่ 3 นำทหารจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ ส่วนราชการ, หน่วยงานในพื้นที่อำเภอวังทอง,

ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสาอำเภอวังทอง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์, ทำความสะอาด, ตัดหญ้า, เก็บเศษขยะ ภายในและบริเวณรอบนอก วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 120 คน ณ วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก