วันพฤหัสบดี ที่ 6 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำนักศึกษาจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรม ” ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…..เราสร้างไปด้วยกัน “

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำนักศึกษาจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรม ” ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…..เราสร้างไปด้วยกัน ” ปลูกต้นไม้ พัฒนาภูมิทัศน์ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 70 คน ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…..เราสร้างไปด้วยกัน” โดยการปลูกต้นไม้ และพัฒนาภูมิทัศน์โดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง