วันพฤหัสบดี ที่ 6 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 นำกำลังพล จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรม ” แม่สะเรียงร่วมใจ กำจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออก “

Volunteer News : รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 นำกำลังพล จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรม ” แม่สะเรียงร่วมใจ กำจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออก ”

พันโท พยุงศักดิ์ ชาญกล้า รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 เป็นผู้แทน นำทหารจิตอาสาพระราชทานและกำลังพลของหน่วย ร่วมกับ หัวหน้าหัวหน้าส่วนราชการ, คณะครูนักเรียนและประชาชนจิตอาสาอำเภอแม่สะเรียง ร่วมกิจกรรม ” แม่สะเรียงร่วมใจ กำจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออก ”

บริเวณลานหน้าห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธาน โดยได้นำกล่าวปฏิญาณตนในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและให้ดำเนินการกิจกรรมในพื้นที่พร้อมกันทุกหมู่บ้านในการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ทำความสะอาด Big cleaning Day ตามในพื้นที่รับผิดชอบต่อไป