วันพฤหัสบดี ที่ 6 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ทหารจิตอาสาหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาขุดลอกฝาย กำจัดสิ่งกีดขวางทางเดินน้ำดำน้ำแม่ฮ่องสอน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทหารจิตอาสาหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาขุดลอกฝาย กำจัดสิ่งกีดขวางทางเดินน้ำดำน้ำแม่ฮ่องสอน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กองร้อยทหารราบที่ 1732 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 นำทหารจิตอาสาพระราชทาน ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน” โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ประชารัฐร่วมใจ พัฒนาลำน้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สวนหย่อมข้างสะพานขัวแดง (ข้างโรงแรมบ้านร่มไม้) เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นางสาวศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน

กิจกรรมประกอบด้วย การทำความสะอาดลำน้ำและสองฝั่งริมลำน้ำตั้งแต่สะพานฟาร์มไก่ ถึงบริเวณสะพานข้างเรือนจำ และการขุดลอกบริเวณฝายสะพานขัวแดง รวมทั้งการตกแต่งสวนหย่อมให้สวยงาม

โครงการดังกล่าว จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมกับ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอน , สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน สภาองค์กรชุมชนตำบลจองคำ อาสาสมัครกู้สายน้ำให้แผ่นดิน โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ วิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินี โรงเรียนห้องสอนศึกษา เรือนจำ จิตอาสา รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในทรัพยากรธรรมชาติและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน เสริมสร้างจิตสำนึก รวมพลังทำดี ด้วยหัวใจ และสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาลำน้ำแก่ชุมชน รวมทั้งเพื่อพัฒนาลำน้ำ สวนหย่อมให้มีสภาพที่สวยงาม ประชาชนสามารถใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้