วันพฤหัสบดี ที่ 6 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายกษิดิศ ครุฑางคะ ที่ปรึกษาโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ วิเชียรบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ วิเชียรบุรี จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

นายกษิดิศ ครุฑางคะ ที่ปรึกษาโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ วิเชียรบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ วิเชียรบุรี จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

ในการนี้ นายกษิดิศ ครุฑางคะ ถวายเครื่องราชสักการะ เปิดกรวยถวายพระพร และได้นำคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญชาวไทยตรายนานเท่านาน
ทรงพระเจริญ