วันจันทร์ ที่ 10 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

ในการนี้ ดร.บัณฑิต ถวายเครื่องราชสักการะ เปิดกรวยถวายพระพร และได้นำคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญชาวไทยตรายนานเท่านาน
ทรงพระเจริญ