วันศุกร์ ที่ 7 เดือนสิงหาคม คศ.2020

คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 นาฬิกา คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ

วุฒิสภา นำโดย นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการ เดินทางศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปการก่อสร้างบ่อซอยซีเมนต์ บ้านห้วยสา หมู่ที่ 14 ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน