วันจันทร์ ที่ 10 เดือนสิงหาคม คศ.2020

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด…
วันที่(27กรกฎาคม2563)เวลา09.30 น.-ที่บริเวณลาน.หอประชุมรพ.สต.หนองนาสร้างมี จนท.พนักงาน ชมรม. อสม.รพ.สต.บ้านหนองนาสร้าง ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด.ร่วมปฏิบัติ กิจกรรม “จิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์รพ.สต.บ้านหนองนาสร้าง”โดยมี* ผอ.รพ.สต. เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์รพ.สต.หนองนา สร้าง, เฉลิมพระเกียรติ เนื่อง

ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2563
ตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ปรับปรุงภูมิทัศน์รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 1 ปรับปรุงภูมิทัศน์รพ.สต.โดยมีจิตอาสาพระราชทาน ข้าราชการจนท. ประชาชน และอสม.ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก จากนั้น จิตอาสาจนท.พนักงาน ชมรม. อสม.รพ.สต.บ้านหนองนาสร้างพระราชทาน ประชาชนจิตอาสาร่วมช่วยกันตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สะอาดสวยงามมองเห็นชัดเจน ทั้งนี้กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว**
#ขอขอบคุณ อสม.ทุกท่าน ผู้นำทุกคนจนท. ประชาชนจิตอาสาที่เข้าร่วม
กิจกรรมในครั้งนี้.ทุกท่าน…..ครับ

________
#อสม#จิตอาสา:ศรีไพร ทูลธรรม#
#กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา #สื่อ ประชาสัมพันธ์
งาน#สาธารณอำเภอเมืองร้อยเอ็ด * จังหวัดร้อยเอ็ด#ILOVETHAILAND💂‍♀️