วันจันทร์ ที่ 10 เดือนสิงหาคม คศ.2020

จิตอาสาพังงา ร่วมพัฒนาวัด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

จิตอาสาพังงา ร่วมพัฒนาวัด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

วันที่ 28 ก.ค.63 เวลา 10.00 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายบุญเติม เรณุมาศรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา จิตอาสา และประชาชน ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์จิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาดภายในบริเวณวัดประพาสประจิมเขต ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพังงา ได้กำหนดรูปแบบคือ “ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี..เราสร้างไปด้วยกัน” ด้วยการนำบูธเพื่อให้บริการตัดผมฟรี รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของประชาชน การให้ความรู้ด้านอาชีพ การสาธิตการแปรรูปอาหาร และการบริการงานชุมชน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้ปลูกต้นรวงผึ้งไว้ที่บริเวณหน้าพระอุโบสถ และปลูกต้นทองอุไรรอบๆบริเวณวัด เพื่อสร้างความร่มรื่น สวยงาม ภายในวัดอีกด้วย