วันจันทร์ ที่ 10 เดือนสิงหาคม คศ.2020

กิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียงร่วมกับโรงพยาบาลแม่สะเรียง จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 53 คน

28ก.ค.2563
เวลา 9.00 น. กิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียงร่วมกับโรงพยาบาลแม่สะเรียง จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 53 คน ได้เลือด 21,150 ซีซี