วันพฤหัสบดี ที่ 6 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สรจ.พะเยา ร่วมกิจกรรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สรจ.พะเยา ร่วมกิจกรรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน”
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยาให้บริการ
ตัดผมฟรีแก่ประชาชน กิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน”ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.00 น.นายกมล เชียงวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร แด่พระสงฆ์ จำนวน 69 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น.เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เวลา 09.00 น. เป็นประธานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2563 ณ บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา จากนั้นเวลา 10.00 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณถนนพหลโยธิน ทางขึ้นดอยจอมทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จากนั้นเวลา 10.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่
ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” และกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน และปล่อยพันธุ์ปลา” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยมี

นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยา เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณลานหน้าศาลาปฏิบัติธรรม วัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

โอกาสเดียวกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 200,000 ตัว ลงสู่กว๊านพะเยา จากนั้นได้เยี่ยมชมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน”ซึ่งภายในงานดังกล่าวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานได้นำบริการด้านแรงงานเพื่อประชาสัมพันธ์ ภารกิจ และให้บริการตัดผมฟรีแก่ประชาชนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย
ณ บริเวณลานหน้าศาลาปฏิบัติธรรม วัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
จากนั้นในช่วงค่ำ เวลา 19.00 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม (พุ่มทอง – พุ่มเงิน) และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ด้านหน้าศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผสกนิกรชาวจังหวัดพะเยา เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน