วันอังคาร ที่ 11 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ทหารจิตอาสากองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พัฒนาทำความสะอาดวัดบุญยืนพุทธบาทยุคล ถวายพระราชกุศล

ทหารจิตอาสากองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พัฒนาทำความสะอาดวัดบุญยืนพุทธบาทยุคล ถวายพระราชกุศล

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 นำทหารจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ ส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่อำเภอลับแล ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…..เราสร้างไปด้วยกัน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563

ทำการปรับปรุงพัฒนาทำความสะอาด ภายในวัดพระยืนพุทธบาทยุคล หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน

Nara@Isara Christian รูป