วันอังคาร ที่ 11 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

เลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 นำจิตอาสามณฑลทหารบกที่ 33 กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมทำกิจกรรมสิ่งแวดล้อม กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 นำจิตอาสามณฑลทหารบกที่ 33 กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมทำกิจกรรมสิ่งแวดล้อม กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พลตรี วีรยุทธ กวยะปาณิก เลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 พร้อมด้วยกำลังพลทหารจิตอาสาพระราชทานจากมณฑลทหารบกที่ 33 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย พันตำรวจเอก ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสาพระราชทานตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่, ตำรวจสถานีตำรวจภูธรดอยสะเก็ด และเจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสาพระราชทาน สถานีตำรวจภูธรแม่โป่งเข้าร่วม กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดยมี นายสัตวแพทย์พงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ ปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็น ประธานในพิธี โดยมี นายอำเภอดอยสะเก็ด , องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ , ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ , กรมชลประทานผันนํ้าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา , ตำบลลวงเหนือ , สถานีตำรวจภูธรดอยสะเก็ด , สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ , ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 1 เชียงใหม่ , สาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด , สัสดีอำเภอดอยสะเก็ด , ชมรมทหารกองหนุนและทหารผ่านศึกอำเภอดอยสะเก็ด (ชุดปฎิบัติการ) , สหพันธ์ม้งและชนเผ่าแห่งสยาม , โรงเรียนเพื่อชีวิตเชียงใหม่ , ชุดปฎิบัติการป่าสักงาม , ชุดปฎิบัติการผาลาด , กลุ่มพัฒนาสตรีตําบลแม่โป่ง , คริสต์จักร

โดยมีการทำฝายกักเก็บน้ำ และปลูกป่าเพื่อเป็นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาไฟป่าในปีต่อไปเพื่อเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,000 คน ซึ่ง จิตอาสาทุกนายร่วมกันปลูกป่าปลูกต้นรวงผึ้งและทำฝายกักเก็บน้ำและชะลอน้ำ เพื่อเป็นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในระยะยาวด้านการแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต่างมีความรู้สึกถึงการทำดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในการดำเนินตามแนวทางจิตอาสาพัฒนา เพื่อช่วยเหลือชุมชน ประเทศชาติ ในด้านสิ่งแวดล้อม และมีความภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติ


Nara@Isara Christian รูป