วันอังคาร ที่ 11 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาเพื่อฐานจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรม จิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน”

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาเพื่อฐานจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรม จิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน”

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาเพื่อฐานจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรม จิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยมี นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร/ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดพิจิตร ร่วมกับ ภาคราชการ ภาคเอกชน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน จำนวน 500 คน ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน ”

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อสร้างความเข้มแข็งที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ในแบบชีวิตวิถีใหม่ กิจกรรมประกอบด้วย บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร, บริการตัดผม , บริการตรวจสุขภาพ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร , บริการวัคซีนและทำหมันสัตว์ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร , ปล่อยพันธุ์ปลา

โดยสำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร , ปลูกต้นไม้และแจกกล้าไม้ โดยสำนักงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร และ ๗) ทำความสะอาด/ปรับภูมิทัศน์บิเวณวัด โดยอำเภอเมืองพิจิตร โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน ณ วัดยาวคอยเกลือ หมู่ที่ ๖ ต.ปากทาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

ประชาชนจิตอาสา และจิตอาสาพระราชทาน รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมในการจัดกิจกรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

Nara@Isara Christian รูป