ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 กิจกรรม “จิตอาสาชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี… เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 กิจกรรม “จิตอาสาชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี… เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

เมื่อวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 พลตรี สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37/ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 พร้อมด้วย คุณสุรภี คุณยศยิ่ง ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 37 นำทหารจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี… เราสร้างไปด้วยกัน” ที่โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม หมู่ที่ 16 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน, มี นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมพิธีด้วยความพร้อมเพรียง

จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมีหน่วยงานราชการจากทุกภาคส่วน ร่วมออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชน อาทิ การให้ความรู้ด้านวิชาชีพ การสอนทำหน้ากากผ้า การให้คำปรึกษาและการฝึกอาชีพด้านการเกษตร แจกเมล็ดพันธุ์ การแปรรูปอาหาร การให้บริการด้านสาธารณสุข การให้บริการตัดผม เป็นต้น เพื่อให้ประชาชน ได้รับประโยชน์ทั้งความรู้ และนำไปประกอบอาชีพ และสร้างรายได้ รวมทั้ง ได้รับบริการจากหน่วยงานราชการเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนอีกด้วย

อีกทั้ง เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสมัครสมานสามัคคี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และทรงมีปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประชาชนมีความสุขร่มเย็น ดังพระปฐมบรมราชโองการ ความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 พสกนิกรชาวจังหวัดเชียงรายต่างมีความปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ทรงได้บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการยังความร่มเย็นเป็นสุขแก่ปวงชนชาวไทย


Nara@Isara Christian รูป