วันอังคาร ที่ 11 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 นำทหารจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดวัดดอนแก้ว พร้อมประชาชนจิตอาสาอำเภอแม่สอด ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 นำทหารจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดวัดดอนแก้ว พร้อมประชาชนจิตอาสาอำเภอแม่สอด ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พันเอก กฤษณ์ กิตยาธิวัฒน์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 นำทหารจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 บริเวณ วัดดอนแก้ว ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้ทำการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ภายในวัดดอนแก้ว

โดยมี นายชัยพฤกษ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด เป็นประธาน มีจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาอำเภอแม่สอด เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 500 คน


Nara@Isara Christian รูป